• Ngũ hành: Thổ
  Kiếm Pháp Châm Pháp
 • Ngũ hành: Mộc
  Chưởng Pháp Đao Pháp
 • Ngũ hành: Thủy
  Chưởng Pháp Phụ Trợ
 • Ngũ hành: Thủy
  Chỉ Pháp Khí Công
 • Ngũ hành: Mộc
  Chùy Pháp Kiếm Pháp
 • Ngũ hành: Thổ
  Kiếm Pháp Khí Công
 • Ngũ hành: Thủy
  Đao Pháp Kiếm Pháp
 • Ngũ hành: Kim
  Đao Pháp Côn Pháp
 • Ngũ hành: Kim
  Chùy Pháp Thương Pháp
 • Ngũ hành: Hỏa
  Bổng Pháp Chưởng Pháp
 • Ngũ hành: Mộc
  Hãm Tỉnh Tụ Tiễn
 • Ngũ hành: Hỏa
  Chiến Nhẫn Ma Nhẫn
 • Ngũ hành: Thổ
  Kiếm Pháp Đao Pháp
Tên sản phẩm:
Thiết bị tương thích:
Cấu hình:

Dung lượng
Kiếm Thế Origin
Điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC
Android 5.0, Ram 2GB trở lên
iOS 9.0, iPhone 6 trở lên
2.5GB