Tên sản phẩm:
Thiết bị tương thích:
Cấu hình:

Dung lượng
Kiếm Thế Origin
Điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC
Android 5.0, Ram 2GB trở lên
iOS 9.0, iPhone 6 trở lên
2.5GB