Phần Thưởng

Quý đại hiệp thân mến,

Hãy cùng cập nhật ngay hệ thống phần thưởng cực chất từ giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 2023 và sẵn sàng chuẩn bị chiến lược phù hợp để tranh đoạt, xưng bá thiên hạ.

I. Vòng Tuyển Chọn

Thưởng mở Rương Uy Chấn Võ Lâm:

 • Khi mở Rương Uy Chấn Võ Lâm sẽ nhận được 1 Uy Chấn Võ Lâm Lệnh và phần thưởng ngẫu nhiên như: Huyền Tinh Lv6, Huyền Tinh Lv5, Tinh Chú Thạch-Cao, Hòa Thị Bích, Lệnh Bài Môn Phái, Ngũ Hành Hồn Thạch, Tinh Hoa Trí Tuệ, Chìa Hoàng Kim...

Thưởng mở Rương Vang Danh Thiên Hạ:

 • Khi mở Rương Vang Danh Thiên Hạ sẽ nhận được 1 Vang Danh Thiên Hạ Lệnh và phần thưởng ngẫu nhiên như: Huyền Tinh Lv7, Huyền Tinh Lv5, Lưu Kim Phù, Phi Hồng Xích, Tử Hào Bút, Nguyên Bảo, Bách Quả Lộ, Thuần Dưỡng Đơn, Lệnh Bài Môn Phái...

Thưởng xếp hạng Bang Hội Tề Tựu:

 • Dựa vào kết quả xếp hạng Đua Top Cụm Máy Chủ - Bang Hội Tề Tựu (Vòng Tuyển Chọn) trong cụm thi đấu, vào thời điểm cuối ngày 22/12/2023 sẽ phát thưởng nhiều Rương Bang Hội Tề Tựu cho thành viên Bang Hội tham gia.
HạngSố rương mỗi thành viên nhận được
Hạng 112
Hạng 2-510
Hạng 6-208
Hạng 21-507
Hạng 51-1005
Hạng 101-5003
 • Khi mở Rương Bang Hội Tề Tựu sẽ nhận được tất cả phần thưởng gồm: Danh Vọng Trục Lộc x50, Thuần Lương Đồ Lục x3, Bảo Thạch Khoáng x3, Lệnh Bài Môn Phái x1, Bạc x1000, Tinh Chú Thạch-Sơ x5.

II. Vòng Tranh Đoạt

Thưởng cá nhân mỗi trận đấu:

 • Khi tham gia hoạt động, dựa theo xếp hạng trận đấu, thành viên Bang Hội sẽ nhận được Rương Bang Hội Tề Tựu với số lượng khác nhau.
 • Thưởng mở Rương Bang Hội Tề Tựu tương tự ở Vòng Tuyển Chọn.
HạngSố rương mỗi thành viên nhận được
Hạng 14
Hạng 23
Hạng 3-42

Thưởng Bang hội mỗi trận đấu:

 • Khi tham gia hoạt động, mỗi trận dù thắng hay thua thì Bang Hội đều nhận được Đấu Giá khi kết thúc trận. Thành viên có tham gia thi đấu sẽ nhận được lợi tức đấu giá..
 • Vật phẩm đấu giá tiêu biểu như: Lệnh Bài Võ HàmTín Vật Đồng Hành Vô Tưởng Sư Thái, Trương Thiện Đức, Mặc Quân, Hồ Khôn...

Thưởng cá nhân Vòng Tranh Đoạt:

 • Khi kết thúc vòng Tranh Đoạt, dựa vào thứ hạng của Bang Hội trong Bảng thi đấu và chức vụ của mỗi cá nhân mà hệ thống sẽ phát thưởng cho thành viên có tham gia giải đấu.
 • Lưu ý: Chỉ tính thành viên có tham gia ở trong Bang vào thời điểm trao thưởng.
HạngChức vụPhần thưởng
Hạng 1Bang ChủDanh hiệu Thủ Lĩnh Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
Lì Xì Bang Hội 150.000 Nguyên Bảo
50 Tinh Chú Thạch-Cao
25 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (60 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
60 Hòa Thị Bích
Quản Lý BangDanh hiệu Tinh Anh Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
30 Tinh Chú Thạch-Cao
25 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (60 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
60 Hòa Thị Bích
Thành viênDanh hiệu Cao Thủ Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
50 Tinh Chú Thạch-Trung
25 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (60 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
60 Hòa Thị Bích
Hạng 2Bang ChủDanh hiệu Tinh Anh Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
Lì Xì Bang Hội 80.000 Nguyên Bảo
35 Tinh Chú Thạch-Cao
20 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (45 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
45 Hòa Thị Bích
Quản Lý BangDanh hiệu Cao Thủ Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
20 Tinh Chú Thạch-Cao
20 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (45 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
45 Hòa Thị Bích
Thành viênDanh hiệu Hào Kiệt Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
35 Tinh Chú Thạch-Trung
20 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (45 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
45 Hòa Thị Bích
Hạng 3-4Bang ChủDanh hiệu Tinh Anh Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
Lì Xì Bang Hội 80.000 Nguyên Bảo
35 Tinh Chú Thạch-Cao
16 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (30 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
30 Hòa Thị Bích
Quản Lý BangDanh hiệu Cao Thủ Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
20 Tinh Chú Thạch-Cao
16 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (30 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
30 Hòa Thị Bích
Thành viênDanh hiệu Hào Kiệt Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
35 Tinh Chú Thạch-Trung
16 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngọc Kính (30 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
30 Hòa Thị Bích
Hạng 5-8Bang ChủDanh hiệu Cao Thủ Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
Lì Xì Bang Hội 50.000 Nguyên Bảo
20 Tinh Chú Thạch-Cao
12 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngân Hoa (45 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Hòa Thị Bích
Quản Lý BangDanh hiệu Hào Kiệt Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
15 Tinh Chú Thạch-Cao
12 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngân Hoa (45 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Hòa Thị Bích
Thành viênDanh hiệu Hào Kiệt Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Tinh Chú Thạch-Trung
12 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngân Hoa (45 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Hòa Thị Bích
Hạng 9-16Bang ChủDanh hiệu Cao Thủ Tranh Đoạt Chiến (60 ngày)
Lì Xì Bang Hội 50.000 Nguyên Bảo
20 Tinh Chú Thạch-Cao
10 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngân Hoa (30 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Hòa Thị Bích
Quản Lý BangDanh hiệu Hào Kiệt Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
15 Tinh Chú Thạch-Cao
10 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngân Hoa (30 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Hòa Thị Bích
Thành viênDanh hiệu Hào Kiệt Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Tinh Chú Thạch-Trung
10 Rương Bang Hội Tề Tựu
Bộ ngoại quan Ngân Hoa (30 ngày)
Khung Đại Diện-Bang Hội Tranh Đoạt Chiến (45 ngày)
20 Hòa Thị Bích

III. Vòng Chung Kết

Thưởng cá nhân mỗi trận đấu:

 • Khi tham gia hoạt động, dựa theo kết quả trận đấu, vòng trận đấu, thành viên Bang Hội sẽ nhận được Rương Bang Hội Tề Tựu với số lượng khác nhau.
 • Thưởng mở Rương Bang Hội Tề Tựu tương tự ở Vòng Tuyển Chọn.
Vòng ĐấuThắngThua
Tranh Top 884
Tranh Top 4106
Bán Kết128
Chung Kết1510

Thưởng Bang hội mỗi trận đấu:

 • Khi tham gia hoạt động, mỗi trận dù thắng hay thua thì Bang Hội đều nhận được Đấu Giá khi kết thúc trận. Thành viên có tham gia thi đấu sẽ nhận được lợi tức đấu giá.
 • Vật phẩm đấu giá tiêu biểu như: Lệnh Bài Võ Hàm, Tín Vật Đồng Hành Vô Tưởng Sư Thái, Trương Thiện Đức, Mặc Quân, Hồ Khôn...

Thưởng cá nhân Vòng Chung Kết:

 • Khi kết thúc Vòng Chung Kết, dựa vào thứ hạng của Bang Hội trong Bảng thi đấu sẽ phát thưởng cho thành viên có tham gia giải đấu.
 • Lưu ý: Chỉ tính thành viên có tham gia ở trong Bang vào thời điểm trao thưởng.
 • Đặc biệt: Bang quán quân của mỗi cụm thi đấu sẽ nhận thêm:
  • Thưởng tiền mặt trị giá 50.000.000 đồng.
  • Cúp Rồng Mạ Vàng.
  • Bộ quà tặng độc quyền Kiếm Thế Origin.
  • Dựa vào lượng tiêu hao cổ vũ thi đấu của tất cả người chơi thuộc máy chủ cụm thi đấu, Bang hội quán quân sẽ được trích nhận 40% số Nguyên Bảo, chia đều cho tất cả thành viên Bang hội có tham gia thi đấu. Kho cổ vũ càng nhiều, thưởng Nguyên bảo nhận được càng lớn.
HạngChức vụPhần thưởng
Quán QuânBang ChủDanh hiệu Hùng Bá Thiên Hạ (tấn công +200, 60 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy 60%, 180 ngày)
Lì Xì Bang Hội 300.000 Nguyên Bảo
1 HuyềnTinh Lv9
25 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 20 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Quản Lý BangDanh hiệu Hùng Bá Thiên Hạ (tấn công +200, 45 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy 60%, 120 ngày)
1 Huyền Tinh Lv8
25 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 20 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Thành viênDanh hiệu Xuất Thần Nhập Hóa (tấn công +120, 30 ngày)
2 Huyền Tinh Lv7
25 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 20 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 5 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Hạng 2Bang ChủDanh hiệu Siêu Phàm Nhập Thánh (tấn công +160, 60 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 120 ngày)
Lì Xì Bang Hội 200.000 Nguyên Bảo
1 HuyềnTinh Lv9
20 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 12 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Quản Lý BangDanh hiệu Siêu Phàm Nhập Thánh (tấn công +160, 45 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 90 ngày)
1 Huyền Tinh Lv8
20 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 12 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Thành viênDanh hiệu Xuất Thần Nhập Hóa (tấn công +120, 30 ngày)
2 Huyền Tinh Lv7
20 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 12 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 3 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Hạng 3-4Bang ChủDanh hiệu Siêu Phàm Nhập Thánh (tấn công +160, 60 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 120 ngày)
Lì Xì Bang Hội 150.000 Nguyên Bảo
1 HuyềnTinh Lv8
16 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 8 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Quản Lý BangDanh hiệu Siêu Phàm Nhập Thánh (tấn công +160, 45 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 90 ngày)
1 Huyền Tinh Lv8
16 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 8 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Thành viênDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 30 ngày)
1 Huyền Tinh Lv7
16 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (180 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 8 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 2 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Hạng 5-8Bang ChủDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 60 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 90 ngày)
Lì Xì Bang Hội 120.000 Nguyên Bảo
1 HuyềnTinh Lv8
12 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (90 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 6 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Quản Lý BangDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 45 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 60 ngày)
1 Huyền Tinh Lv8
12 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (90 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 6 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Thành viênDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 21 ngày)
1 Huyền Tinh Lv7
12 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (90 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 6 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Hạng 9-16Bang ChủDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 45 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 90 ngày)
Lì Xì Bang Hội 80.000 Nguyên Bảo
1 HuyềnTinh Lv8
10 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (90 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 6 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Quản Lý BangDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 30 ngày)
Ngoại quan Thú Cưỡi Cửu Thụy (tốc chạy +60%, 60 ngày)
1 Huyền Tinh Lv8
10 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (90 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 6 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3
Thành viênDanh hiệu Đăng Phong Tạo Cực (tấn công +100, 15 ngày)
1 Huyền Tinh Lv7
10 Rương Bang Hội Tề Tựu
Ngoại quan Vũ Khí Thần Võ (90 ngày)

Và thưởng theo trục thời gian máy chủ:
Trục Lv89: 6 Rương Mảnh Trang Bị Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên
Trục Lv99: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 1
Trục Lv109: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 2
Trục Lv119: 1 Rương Chọn Ngũ Hành Chân Nguyên Cam - Bậc 3


(minh họa một số danh hiệu, ngoại trang)

IV. Thưởng Cổ Vũ Thi Đấu

Thời gian và điều kiện tham gia:

 • Thời gian: Từ 04:00 ngày 02/01 - 07/01/2024.
 • Trong thời gian diễn ra Vòng Chung Kết, đại hiệp có thể dự đoán Quán Quân và kết quả của từng trận đấu, nhận về thưởng hấp dẫn.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv30 trở lên và thuộc máy chủ của Cụm Thi Đấu.

1. Dự đoán Quán Quân:

 • Trong thời gian hoạt động, Kỳ Trân Các sẽ mở bán vật phẩm Trống Trợ Uy với giá 20 Kim Long/cái, mua tối đa 300 cái.
 • Kết thúc hoạt động, có thể thu hồi Trống Trợ Uy, nhận về 20 Nguyên Bảo/cái.
 • Thông qua giao diện Giải Đấu, đại hiệp có thể dự đoán Bang Hội giành ngôi vị Quán Quân của cụm, tiêu hao Trống Trợ Uy.

 • Kết thúc mỗi vòng (Top 8, Top 4 và Bán Kết), dựa vào kết quả của Bang Hội đại hiệp dự đoán sẽ trao thưởng Nguyên Bảo như sau:
  • Bang Hội dự đoán chiến thắng: Không phát thưởng, đợi kết quả vòng tiếp theo cho đến khi Bang Hội bị loại hoặc chiến thắng trận Chung Kết.
  • Bang Hội dự đoán thất bại: Lập tức trao thưởng Nguyên Bảo dự đoán sai, đại hiệp còn Trống Trợ Uy có thể tiếp tục dự đoán cho Bang Hội khác ở vòng tiếp theo.
 • Lưu ý quan trọng:
  • Sau khi dự đoán sẽ không thể thay đổi Bang Hội, chỉ có thể tăng số lượng Trống Trợ Uy đặt vào.
  • Sau khi vòng đấu kết thúc và Bang Hội dự đoán chưa bị loại, sẽ không thể đặt thêm Trống Trợ Uy cho Bang đó nữa.
  • Mỗi Trống Trợ Uy tiêu hao sẽ tương đương thưởng 20 Nguyên Bảo.
  • Sau khi vòng Bán Kết bắt đầu, sẽ không thể dự đoán Quán Quân nữa.
 • Tùy theo thời điểm dự đoán, bội số thưởng Nguyên Bảo sẽ thay đổi, dự đoán càng sớm, bội số thưởng sẽ càng cao.
Thời gianThưởng dự đoán đúngThưởng dự đoán sai
Trước khi bắt đầu Tranh Topx8x2.75
Trước khi bắt đầu Tranh Top 4x6x2.25
Trước khi bắt đầu Bán Kếtx4x1.75
Trước khi bắt đầu Chung KếtKhông thể bình chọn
 • Ví dụ: Trước thời điểm bắt đầu Tranh Top 8, đại hiệp dùng 100 Trống Trợ Uy để bầu Bang A giành Quán Quân, nếu:
  • Kết thúc vòng Tranh Top 8, Bang A bị loại, đại hiệp sẽ nhận 100 x 20 x 2.75 = 5500 Nguyên Bảo.
  • Kết thúc vòng Tranh Top 8, Bang A chưa bị loại, đại hiệp sẽ chưa nhận thưởng, đợi kết quả tiếp theo. Ngoài ra cũng không thể đặt thêm Trống Trợ Uy cho bang A nữa.
  • Kết thúc trận chung kết, Bang A giành chức Quán Quân, đại hiệp sẽ nhận 100 x 20 x 8 = 16000 Nguyên Bảo.
 • Đại hiệp có thể xem trước thưởng Nguyên Bảo dự tính tại góc dưới của giao diện bình chọn.

1. Dự đoán Trận Đấu:

 • Trong thời gian hoạt động, Kỳ Trân Các sẽ mở bán vật phẩm Trống Trợ Uy với giá 20 Nguyên Bảo/cái, mua tối đa 150 cái.
 • Kết thúc hoạt động, có thể thu hồi Loa Trợ Uy, nhận về 2000 Bạc/cái.
 • Thông qua giao diện Giải Đấu, đại hiệp có thể dự đoán Bang Hội giành phần thắng trong mỗi trận đấu, tiêu hao Loa Trợ Uy.
 • Dự đoán sẽ kết thúc 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu.
 • Sau khi có kết quả vòng đấu tiếp theo, sẽ có thể tiếp tục dự đoán các trận đấu sau đó.
 • Mỗi trận có thể dùng tối đa 10 Loa Trợ Uy:
  • Nếu dự đoán đúng, sẽ nhận 1 Quà Trợ Uy-Hoàng Kim với mỗi Loa Trợ Uy đã dùng.
  • Nếu dự đoán sai, sẽ nhận 1 Quà Trợ Uy-Bạch Ngân với mỗi Loa Trợ Uy đã dùng.

 • Thưởng Quà Trợ Uy:
  • Quà Trợ Uy-Hoàng Kim: Nguyên Bảo, Lệnh Bài Môn Phái (Khóa), Huyền Tinh Lv3, Chìa Hoàng Kim....
  • Quà Trợ Uy-Bạch Ngân: Lệnh Bài Môn Phái (Khóa), Thuần Dưỡng Đơn, Tinh Hoa Trí Tuệ....

Tên sản phẩm:

Kiếm Thế Origin

Thiết bị tương thích:

Điện thoại thông minh,
máy tính bảng và PC

Cấu hình:

Android 5.0, Ram 2GB trở lên
iOS 9.0, iPhone 6 trở lên

Dung lượng yêu cầu:

2.5GB