Thể Lệ

Quý đại hiệp thân mến,

Bang Hội Tranh Đoạt Chiến - Giải đấu quy mô hoành tráng và khốc liệt nhất Kiếm Thế Origin sẽ chính thức khởi tranh từ tháng 12/2023. Quý đại hiệp hãy cùng cập nhật ngay thể lệ chính thức để cùng bằng hữu Bang hội sẵn sàng ứng chiến.

I. Quy Định Chung

1.1 Đối tượng, phạm vi áp dụng:

 • a. Thể Lệ Thi Đấu ("Thể Lệ") này áp dụng đối với toàn bộ người chơi Trò Chơi điện tử trên mạng “Kiếm Thế Origin” ("Trò Chơi") ở tất cả Bang Hội, đăng ký tham gia giải đấu “Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 2023” ("Giải Đấu") do Công ty Cổ phần VNG tổ chức.
 • b. Thể Lệ này áp dụng cho toàn bộ các vòng thi đấu của Giải Đấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Vòng Tuyển Chọn, Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết.

1.2 Điều kiện tham gia:

 • a. Người chơi/Bang Hội tham gia Giải Đấu tại các Cụm Máy Chủ trong thời gian quy định của Ban Tổ Chức Giải Đấu và toàn bộ thành viên của Bang Hội đồng ý với toàn bộ:
  • Các điều khoản, điều kiện của Thể Lệ này; và
  • Các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm của bản Thể Lệ này; và
  • Các quy định, quyết định khác do Ban Tổ Chức Giải Đấu (“BTC”) công bố tùy từng thời điểm trước, trong và sau Giải Đấu.
 • b. Tài khoản Bang Chủ, Bang Phó và Chỉ Huy của Bang Hội tham gia Giải Đấu phải là tài khoản đã được định danh theo đúng quy định tại Điều khoản sử dụng của Trò Chơi.
 • c. Theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông tin về Giải Đấu tại Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.
 • d. Tuân thủ đầy đủ quy định của Điều khoản sử dụng của Trò Chơi (trường hợp người chơi có tham gia Giải Đấu nhưng vi phạm Điều khoản sử dụng của Trò Chơi dẫn đến bị khóa tài khoản thì người chơi đó sẽ bị loại khỏi Giải Đấu). Chi tiết về Điều khoản sử dụng của Trò Chơi tại www.dieukhoantrochoi.zing.vn/kto. Trường hợp các thành viên trong Bang Hội nắm giữ các chức danh như Bang Chủ, Bang Phó và Chỉ Huy vi phạm Điều khoản sử dụng của Trò Chơi, bị khóa tài khoản, khiến Bang Hội không thể tham gia hoạt động Bang Hội Tranh Đoạt của Giải Đấu thì Bang Hội đó sẽ bị loại.
 • e. Người chơi, thành viên Bang Hội tham gia Giải Đấu, đặc biệt là Bang Chủ và Bang Phó KHÔNG phải là nhân viên, cộng tác viên của Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”) và/hoặc các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết với VNG.
 • f. Trường hợp Ban Tổ Chức Giải Đấu phát hiện bất kỳ tài khoản, người chơi, Bang Hội nào không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Ban Tổ Chức sẽ ngay lập tức loại người chơi, Bang Hội đó ra khỏi Giải Đấu, toàn bộ thành tích, phần thưởng, và bất kỳ lợi ích nào (nếu có) liên quan đến Giải Đấu của Bang Hội đó sẽ bị hủy bỏ.
 • g. Điều kiện báo danh tham gia Giải Đấu:
  • Nhân vật người chơi thuộc Cụm Máy Chủ quy định.
  • Nhân vật đạt tối thiểu Lv60.
  • Nhân vật là thành viên thuộc Bang Hội.

II. Lịch Trình Sơ Bộ Của Giải Đấu

 • Vòng Tuyển Chọn: Từ ngày 13/12/2023 - 22/12/2023.
 • Vòng Tranh Đoạt: Từ ngày 25/12/2023 - 29/12/2023.
 • Vòng Chung Kết: Từ ngày 02/01/2024 - 07/01/2024.

III. Thể Thức Giải Đấu

 • Giải Đấu chia thành 04 (bốn) hạng giải theo từng Cụm Máy Chủ dựa trên cấp độ tối đa của máy chủ từ 04:00 ngày 13/12/2023. BTC sẽ sắp xếp các Bang Hội vào các Cụm Máy Chủ phù hợp, chi tiết như sau:
  • Cụm Máy Chủ Thiên Hạ: bao gồm những máy chủ mở giới hạn Cấp 119.
  • Cụm Máy Chủ Giang Hồ: bao gồm những máy chủ mở giới hạn Cấp 109.
  • Cụm Máy Chủ Cửu Châu: bao gồm những máy chủ mở giới hạn Cấp 99.
  • Cụm Máy Chủ Bát Hoang: bao gồm những máy chủ mở giới hạn Cấp 89.
 • Lưu ý: Phân bổ máy chủ tham gia tại các Cụm Máy Chủ là do BTC chỉ định.

3.1 Loại Hình Thi Đấu: Giải Đấu chia thành 03 (ba) Vòng chính: Vòng Tuyển Chọn, Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết. Thể thức thi đấu như sau:

 • a. Vòng Tuyển Chọn: Tham gia Giải Đấu theo thời gian đã được quy định trong lịch thi đấu. Kết thúc Vòng Tuyển Chọn, 64 (sáu mươi tư) Bang Hội đạt tư cách mỗi Cụm Máy Chủ sẽ được vào Vòng Tranh Đoạt. Tư cách tham gia vòng tiếp theo được nêu tại mục 3.3.a của Thể Lệ.
 • b. Vòng Tranh Đoạt: Tham gia Giải Đấu theo thời gian đã được quy định trong lịch thi đấu. Kết thúc Vòng Tranh Đoạt, 16 (mười sáu) Bang Hội có xếp hạng cao nhất mỗi cụm sẽ đạt tư cách vào Vòng Chung Kết.
 • c. Vòng Chung Kết: Tham gia Giải Đấu theo thời gian đã được quy định trong lịch thi đấu. Bang Hội giành chiến thắng chung cuộc sẽ giành lấy Chức Vô Địch Giải Đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến của Cụm Máy Chủ.

3.2 Hình Thức Tổ Chức Trận Đấu:

 • a. Cả 03 vòng thi đấu là Vòng Tuyển Chọn, Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết sẽ được tổ chức thi đấu tại cả 04 Cụm Máy Chủ thông qua Hoạt Động Bang Hội Tranh Đoạt Chiến của Trò Chơi.
 • b. Các cặp trận đấu sẽ được ghép cặp dựa theo thứ hạng của mỗi Bang Hội bởi BTC và sẽ được thông báo trên các kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.

3.3 Cách Thức Thi Đấu, Điều Kiện Tham Gia Mỗi Vòng:

 • a. Vòng Tuyển Chọn
  • Thời gian thi đấu và lấy kết quả sẽ được thông báo trên Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi, Fanpage Facebook và/hoặc các kênh truyền thông khác của Trò Chơi.
  • Vòng Tuyển Chọn chia làm 2 phần:
   • (i) Đua top Uy Danh Bang Hội tại máy chủ: Trong thời gian quy định của lịch thi đấu, Bang Hội đạt hạng 1 xếp hạng uy danh của máy chủ sẽ chắc chắn đạt tư cách vào vòng Tranh Đoạt.
   • (ii) Đua top hoạt động Bang Hội Tề Tựu tại Cụm máy chủ: Trong thời gian quy định của lịch thi đấu. Tổng kết vòng tuyển chọn sẽ chọn ra các Bang Hội đạt xếp hạng cao nhất trong hoạt động cộng với các Bang Hội nhận được tư cách từ đua top Uy Danh sao cho đủ 64 (sáu mươi tư) Bang Hội để đạt tư cách vào vòng Tranh Đoạt.
 • b. Vòng Tranh Đoạt
  • Tất cả Bang Hội đạt tư cách tham gia Vòng Tranh Đoạt sẽ tiếp tục tham gia Giải Đấu tại Cụm Máy Chủ hiện tại của mình để phân thứ hạng thông qua hoạt động Bang Hội Tranh Đoạt
  • Lưu ý:
   • (i) Chỉ thành viên đang ở trong Bang Hội tại thời điểm tổng kết vòng Tuyển Chọn (23:59 ngày 22/12/2023) mới được cùng Bang Hội tham gia tiếp các vòng sau.
   • (ii) Người chơi chỉ có thể tham gia Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết của giải Đấu cùng với Bang Hội mình đạt tư cách, nếu người chơi sau khi đạt tư cách mà gia nhập các Bang Hội khác sẽ không thể tham gia cùng các Bang Hội đó.
   • (iii) Thành viên cần ghi điểm ít nhất một lần tại hoạt động Bang Hội Tề Tựu tại Bang Hội bản thân đã gia nhập gần nhất.
  • Dựa theo xếp hạng của Bang Hội đạt tư cách tham gia vòng Tranh Đoạt tại hoạt động Bang Hội Tề Tựu (Đua Top Tư Cách Vòng Tuyển Chọn) ở Cụm Máy Chủ, sẽ chia ngẫu nhiên thành 04 (bốn) Bảng thi đấu khác nhau dựa theo kết quả/thứ hạng của các Bang Hội tại Vòng Tuyển Chọn, mỗi Bảng thi đấu sẽ bao gồm 16 (mười sáu) Bang Hội.
  • Ở mỗi bảng thi đấu, mỗi Bang Hội sẽ đấu 05 (năm) trận đấu, mỗi trận đấu sẽ cùng đấu với 03 (ba) Bang Hội khác.
  • Khi trận đấu Bang Hội Tranh Đoạt diễn ra, các Bang Hội có thể thực hiện tích lũy Điểm Thống Trị.
  • Điểm Thống Trị là loại điểm có hiệu lực trong một trận đấu Bang Hội Tranh Đoạt, Bang Hội có thể nhận Điểm Thống Trị thông qua việc tiêu diệt BOSS và chiếm giữ các Long Trụ tại bản đồ hoạt động.
  • Kết thúc trận đấu, sẽ tiến hành xếp hạng Bang Hội. Dựa theo thứ hạng sau mỗi trận đấu, Bang Hội sẽ nhận Điểm Xếp Hạng. Điểm Xếp Hạng là điểm tích lũy của Bang Hội tại Vòng Tranh Đoạt.
  • 04 (bốn) Bang Hội có Điểm Xếp Hạng cao nhất mỗi Bảng đấu tại mỗi Cụm Máy Chủ sau khi kết thúc Vòng Tranh Đoạt sẽ có tư cách tham gia Vòng Chung Kết. Tương đương mỗi Cụm Máy Chủ có tổng cộng 16 (mười sáu) Bang Hội tiến vào Vòng Chung Kết.
 • c. Vòng Chung Kết
  • Tất cả 16 (mười sáu) Bang Hội đạt tư cách tham gia Vòng Chung Kết sẽ tiếp tục tham gia Giải Đấu tại Cụm Máy Chủ hiện tại của mình để phân thứ hạng.
  • Các Bang Hội sẽ lần lượt thi đấu các trận: Tranh Top 8, Tranh Top 4, Bán Kết và Chung Kết bằng cách chia theo cặp thi đấu với nhau theo hình thức loại trực tiếp. Căn cứ theo thứ hạng của các Bang Hội trong Vòng Tranh Đoạt, BTC sẽ chỉ định phân chia cặp đấu cho trận tiếp theo.
  • Mỗi cặp trận sẽ chỉ tổ chức 01 (một) ván đấu, các Bang Hội được xếp chung vào 01 (một) bản đồ sẽ cùng nhau thi đấu, Bang Hội giành được điểm cao nhất của ván thi đấu sẽ giành quyền thi đấu trận kế tiếp.
  • Đối với trận Chung Kết, Bang Hội giành được điểm cao nhất sẽ chiến thắng trận đấu và giành Chức Vô Địch Giải Đấu của Cụm Máy Chủ.
  • Thông tin cụ thể về các trận đấu, vòng đấu của Vòng Chung Kết cùng lịch thi đấu chi tiết sẽ được đăng tải trên Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.

3.4 Trang Bị Thi Đấu: Trong quá trình diễn ra Giải Đấu, người chơi được phép sử dụng, nâng cấp trang bị của nhân vật. Khi tham gia vào bản đồ của hoạt động Bang Hội Tranh Đoạt tại Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết, một số tính năng sẽ bị tạm khóa hoặc đóng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng như:

 • a. Các tính năng mạnh hóa nhân vật;
 • b. Kỳ Trân Các;
 • c. Bày Bán, Giao Dịch, Đấu Giá,…;
 • d. Và các tính năng khác không liên quan đến việc thi đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến.

3.5 Cách Phân Thắng Thua và Tính Điểm Xếp Hạng tại Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết:

 • a. Vào thời điểm kết thúc trận đấu tại Vòng Tranh Đoạt các Bang Hội xếp hạng theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Bang Hội có số lượng Long Trụ nhiều nhất sẽ đạt hạng 1.
  • Nếu số lượng Long Trụ bằng nhau, Bang Hội chiếm được Long Trụ ở vị trí giữa sẽ đạt hạng 1.
  • Xếp hạng những Bang Hội tiếp theo dựa theo tổng Điểm Thống Trị.
 • b. Tại Vòng Tranh Đoạt, các Bang Hội sẽ được cộng Điểm Xếp Hạng dựa theo kết quả trận đấu:
  • Hạng 1 trận đấu: 10 Điểm.
  • Hạng 2 trận đấu: 5 Điểm.
  • Hạng 3 trận đấu: 3 Điểm.
  • Hạng 4 trận đấu: 1 Điểm.
 • c. Quy tắc xếp hạng Vòng Tranh Đoạt được tính theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • Tổng Điểm Xếp Hạng.
  • Tổng số Long Trụ chiếm lĩnh cuối giờ.
  • Tổng Điểm Thống Trị của tất cả trận đấu.
  • Nếu vẫn hòa, sẽ dựa vào điểm Uy Danh của Bang Hội vào thời điểm tổng kết để quyết định.
 • d. Tại Vòng Chung Kết, các Bang Hội thi đấu dưới hình thức loại trực tiếp, chiến thắng theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • Kết thúc trận đấu, phe có tổng Điểm Thống Trị nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.
  • Nếu số điểm bằng nhau, Bang Hội giành hạng cao hơn ở Vòng Tranh Đoạt sẽ chiến thắng.

3.6 Quy Định Chung Của Các Trận Đấu:

 • a. Tại Vòng Tuyển Chọn, người chơi được tự do tham gia hoạt động Tuyển Chọn trong thời gian quy định theo lịch của Giải Đấu.
 • b. Tại Vòng Tranh Đoạt và Vòng Chung Kết, người chơi phải đăng nhập và tham gia trận đấu đúng giờ theo khoảng thời gian quy định trong lịch thi đấu. Trường hợp người chơi không đăng nhập và/hoặc không tham gia trước khi trận đấu kết thúc thì sẽ không được vào tham gia lượt trận của ngày hôm đó nữa.
 • c. Đối với các trận đấu tại Vòng Chung Kết, trường hợp không một thành viên nào trong Bang Hội đăng nhập và tham gia đúng giờ, đúng quy định thì Bang Hội đó sẽ bị xử thua.
 • d. Người chơi tự chịu trách nhiệm về thiết bị, kết nối internet để tham gia Trò Chơi, tham gia Giải Đấu.
 • e. Người chơi tuân thủ theo hiệu lệnh, điều khiển của GM/GS trong thời gian tham gia Giải Đấu.
 • f. Nhân vật của người tham gia Giải Đấu được xác định thông qua ID nhân vật.
 • g. Bang Hội sẽ bị LOẠI ra khỏi Giải Đấu trong các trường hợp sau:
  • Bang Hội có thành viên có bất kỳ hành vi gian lận, lợi dụng lỗi (bugs) của Trò Chơi để giành lợi thế hơn so với người chơi khác trong thời gian thi đấu.
  • Trường hợp BTC nhận thấy bất kỳ Bang Hội có thành viên nào thi đấu không đúng với tinh thần võ hiệp, có biểu hiện tiêu cực thì Ban Tổ Chức có quyền LOẠI Bang Hội đó.
  • Bang Hội có thành viên bị xử lý do vi phạm Điều khoản sử dụng của Trò Chơi, bất kể là trong hay ngoài Giải Đấu.
  • Người chơi tuân thủ theo hiệu lệnh, điều khiển của GM/GS trong thời gian tham gia Giải Đấu.
  • Người chơi trong Bang Hội có bất kỳ hành vi làm gián đoạn Trận thi đấu, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi: đăng xuất Trò Chơi, thoát trận đấu, thoát tính năng, di chuyển ra ngoài khu vực thi đấu.
  • Bang Hội bị LOẠI sẽ không thể tiếp tục tham gia Giải Đấu, toàn bộ các phần thưởng và/hoặc lợi ích khác (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Bang Hội có lịch thi đấu với Bang Hội đã bị LOẠI đương nhiên được xử thắng.

IV. Đội Ngũ GM

 • 4.1 Đội ngũ GM đóng vai trò thực hiện giám sát, quay phim, chụp hình, livestream các trận đấu của Giải Đấu.
 • 4.2 Các GM không thể gây ra hoặc nhận sát thương từ bất cứ phe nào trong trận đấu, bao gồm người chơi, Long Trụ và BOSS hoạt động.
 • 4.3 Các GM sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chiêu thức nào của các bên thi đấu.
 • 4.4 Đội ngũ GM sẽ không có trách nhiệm trả lời bất cứ thắc mắc nào trong quá trình giám sát người tham gia thi đấu.

V. Hoãn, Hủy Giải Đấu, Trận Đấu

 • 5.1 Việc hoãn, hủy Giải Đấu và/hoặc các trận đấu (nếu có) sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của Giải Đấu, hệ thống kỹ thuật của Trò Chơi, quy định tại Thể Lệ này và/hoặc (các) quyết định, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • 5.2 BTC có toàn quyền quyết định hoãn, hủy Giải Đấu và/hoặc các trận đấu mà không phải bồi thường, bồi hoàn bất kỳ lợi ích, hiện vật, hiện kim nào cho người tham gia Giải Đấu.
 • 5.3 Trường hợp quyết định hoãn, hủy Giải Đấu và/hoặc bất kỳ trận nào thì BTC sẽ thông báo trên trang chủ của Trò Chơi và/hoặc các kênh truyền thông chính thức của Trò Chơi.

VI. Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Liên Quan Giải Đấu

 • 6.1 Việc khiếu nại, tố cáo về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Giải Đấu sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Điều khoản sử dụng của Trò Chơi.
 • 6.2 Người chơi thực hiện khiếu nại, tố cáo về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Giải Đấu trong thời hạn mười sáu (16) giờ làm việc, kể từ thời điểm BTC công bố kết quả trên Trang thông tin chính thức của Trò Chơi. Giờ làm việc được xác định từ 09 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định). Quá thời hạn trên, BTC có quyền không tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • 6.3 Người chơi thực hiện khiếu nại, tố cáo có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng chứng minh cho các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của mình cho BTC. Trường hợp người chơi không cung cấp các bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu của mình thì BTC có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của người chơi.
 • 6.4 BTC sẽ căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, tài liệu có được giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giải Đấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) các tài liệu được người chơi, người khiếu nại tố cáo cung cấp; (ii) ý kiến, đánh giá của các GM, (iii) các hình ảnh, video, (iv) các ghi nhận của hệ thống của Trò Chơi, (v) tinh thần fair-play, (vi) các giá trị cốt lõi của Trò Chơi. Trong mọi trường hợp, quyết định giải quyết của BTC được công bố trên trang chủ của Trò Chơi là quyết định cuối cùng, mọi người chơi có nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ quyết định của BTC.

VII. Phần Thưởng Và Trao Thưởng

 • 7.1 Phần thưởng và điều kiện nhận thưởng của Giải Đấu sẽ được Ban Tổ Chức công bố công khai tại Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.
 • 7.2 BTC chỉ thực hiện trao thưởng cho các Bang Hội đạt thành tích trong Giải Đấu được hệ thống của Trò Chơi ghi nhận.
 • 7.3 Danh sách các Bang Hội đạt thành tích sẽ được BTC công bố trên Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.
 • 7.4 Đối với các phần thưởng của Giải Đấu là các đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Trò Chơi: sẽ được trao thông qua Thư của hệ thống.
 • 7.5 Đối với các phần thưởng của Giải Đấu là quà tặng bằng hiện vật, hiện kim:
  • a. Ban Tổ Chức sẽ trao phần thưởng cho Bang Chủ theo thông tin cá nhân được ghi nhận tại hệ thống tại thời điểm thực hiện trao thưởng.
  • b. Người chơi có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thưởng được nhận theo đúng quy định pháp luật.
  • c. Trường hợp thông tin cá nhân của người chơi khai báo tại hệ thống không chính xác hoặc Ban Tổ Chức không thể liên hệ được với người chơi trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày bắt đầu trao thưởng để trao thưởng thì phần thưởng đó sẽ bị hủy bỏ.

VIII. Sửa Đổi Bổ Sung Thể Lệ

 • 8.1 BTC có toàn quyền sửa đổi bổ sung Thể Lệ này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra Giải Đấu.
 • 8.2 Bất kỳ sự thay đổi nào đối với Thể Lệ này sẽ được BTC thông báo trên Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.
 • 8.3 Ngoài các nội dung được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bởi BTC, các điều khoản/điều kiện nội dung khác sẽ được tiếp tục áp dụng/có hiệu lực cho Giải Đấu.

IX. Điều Khoản Thi Hành

 • 9.1 Thể Lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ban hành và công bố trên Trang/kênh thông tin chính thức của Trò Chơi.
 • 9.2 Bằng việc tham gia Giải Đấu, người chơi đồng ý và chấp thuận không hủy ngang bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thể Lệ này, Điều khoản sử dụng Trò chơi, các hướng dẫn, chỉ dẫn, quy tắc, danh sách và các thông tin khác có liên quan đến Giải Đấu được công bố trên Trang thông tin chính thức của Trò Chơi và các quyết định liên quan khác của BTC.
 • 9.3 Đối với các vấn đề xảy ra trong Giải Đấu chưa được quy định tại Thể Lệ này và/hoặc Điều khoản sử dụng của Trò Chơi thì BTC sẽ căn cứ trên tinh thần của Trò Chơi, tinh thần fair-play và lẽ công bằng để xử lý, giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người chơi.

Tên sản phẩm:

Kiếm Thế Origin

Thiết bị tương thích:

Điện thoại thông minh,
máy tính bảng và PC

Cấu hình:

Android 5.0, Ram 2GB trở lên
iOS 9.0, iPhone 6 trở lên

Dung lượng yêu cầu:

2.5GB